Habitasse © Curabitur felis erat. Mauris Di Serif. Nulla quis nibh.

Vestibulum
In hac habitasse platea dictumst

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองนกไข่

วัดหนองนกไข่นี้ ตามหลักฐานที่ปรากฏ นายแก้ว  ศรีจินดา คหบดีในตำบลหนองนกไข่ได้มีศรัทธาบริจาคที่ดินจำนวน 20 ไร่ ถวายเป็นที่สร้างวัด ในชั้นแรกมี พระอาจารย์แกะ  ญาณธัมโม วัดบางยางร่วมกับกำนันพะยอม  ผ่องสุขสวัสดิ์  อดีตกำนันตำบลหนองนกไข่ (โยมบิดาของพระครูสาครปัญญาคุณ)  ในฐานะเป็นหลานเจ้าของที่ร่วมดำเนินการก่อสร้าง พร้อมทั้งประชาชน  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2501  กุฏิหลังแรกที่นำมาสร้างในครั้งนั้นได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จาก  พระไพโรจน์วุฒาจารย์  (หลวงปู่รุ่ง   วัดท่ากระบือ)  มอบถวายมาสร้างให้  โดยมีพระสมบูรณ์  ขันติสาโร  เปโนหัวหน้าดูแลที่พักสงฆ์  ต่อมาปลายปี  พ.ศ.  2504  พระสมบูรณ์ลาสิกขา  ทางคณะสงฆ์จึงแต่งตั้ง  พระอาจารย์คับ   ปัญญาพโล  (พระครูสาครปัญญาคุณ)  ขึ้นเป็นผู้รักษาการ  และเมื่อเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2505  ทางราชการประกาศให้เป็นวัด  และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  6  มีนาคม  พ.ศ. 2510  ครั้นต่อมาเมื่อวันที่  29  มีนาคม  พ.ศ. 2508  ทางคณะสงฆ์ได้แต่งตั้งให้  พระอาจารย์คับ   ปัญญาพโล  (พระครูสาครปัญญาคุณ)    ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปแรก  และในระหว่างช่วงดำรงตำแหน่งนั้นท่านได้พัฒนาและสร้างความเจริญให้แก่วัดหนองนกไข่เป็นอัน มาก  ในทุกๆ ด้าน  อาทิ  งานด้านการศึกษา  งานด้านการเผยแพร่  งานด้านสาธารณูปการ  งานด้านการสาธารณสงเคราะห์  จวบจนถึงแก่มรณภาพลง  เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2543 หลังจากนั้นทางการคณะสงฆ์จึงได้พิจารณา  พระสมชาย   ธัมมกาโม  จากวัดอ่างทอง  มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองนกไข่  จนถึงปัจจุบันสืบต่อมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ดูทั้งหมด>>

สภาพฐานะและที่ตั้งวัดหนองนกไข่

            วัดหนองนกไข่  ตั้งอยู่เลขที่   38   หมู่ที่  4   ตำบลหนองนกไข่  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินจำนวน  45 ไร่เศษ  วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2501  แรม  13  ค่ำ  เดือน 6  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว  เมื่อวันที่  6  มีนาคม พ.ศ. 2510

 

 

   วัดหนองนกไข่

 

 

   อาณาเขตและอุปจารวัด

 

            ทิศเหนือ           ติดกับ     ที่ดินเอกชน  มีคลองกั้น

            ทิศตะวันออก       ติดกับ     ที่ดินเอกชน  มีคลองกั้น

            ทิศตะวันตก           ติดกับ     ที่ดินเอกชน  ถนนหนองนกไข่ -  บ้านแพ้ว  เป็นถนนรถยนต์

            ทิศใต้             ติดกับ     ที่ดินเอกชน  ติดทางสาธารณะมีคลองกั้น

 

   ทรัพย์สินของวัด

 

            วัดนี้มีที่ดินตั้งวัด   มีเนื้อที่จำนวน  45  ไร่เศษ  ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนชั้นประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาในวัดด้วย  ปัจจุบันสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ วัด  และส่วนที่เป็นทีตั้งวัดส่วนหนึ่งอนุญาตให้ทาง ราชการตั้งสถานีอนามัยในวัดนี้ด้วย  ภายในเนื้อที่บางส่วนได้ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นท ี่ร่มรื่น  เช่น  ไผ่  ชมพูพันทิพย์  สะเดา  ขี้เหล็ก  โพธิ์  ฯลฯ

 

             อาคารเสนาสนะต่าง ๆ  มีอุโบสถจัตุรมุข  กุฏิสงฆ์ 51 ห้อง 2  ชั้น คอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงฆ์ขนาดใหญ่ พร้อมฌาปนสถาน หอฉัน  ศาลาปฏิบัติธรรม 2 ชั้นคอนกรีตเสริมเหล็ก    ศาลาท่าน้ำ  2  หลัง   กุฏิเจ้าอาวาส   บ่อบาดาล   ห้องน้ำ  ห้องสุขา   โรงครัว   โรงเก็บวัสดุ  มณฑปพระปางลีลา  มณฑปพระพรหม  หอระฆัง  หอกลอง    โรงเรียนพระปริยัติธรรม  ที่รักษาอุโบสถศีล  ศาลาการเปรียญจตุรมุข

 

              ปูชนียวัตถุ  มีพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัย (แบบพระพุทธชินราช)  เป็นพระประธานประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ  ซึ่งมีความศักดิ์มาก  ประชาชนให้ความเคารพนับถือจำนวนมาก  และเรียกขานว่า  หลวงพ่อใหญ่  ประทัดแตก  นอกจากพระประธานในอุโบสถแล้ว  มีอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรง ม้าใกล้เคียงกับวงเวียนใหญ่ และพระรูปทรงประทับยืนพระหัตถ์ทรงพระแส งดาบ และพระรูปทรงบัลลังก์ และสี่ทหาราเสือคู่พระทัย  ในตำหนักที่วัดหนองนกไข่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีประชาชนทั่วทุกสารทิศม ากราบไหว้กันเป็นประจำทุกๆวัน  ใครรับทุกข์หรือความเดือดร้อน แล้วมาขอพรเพื่อปรารถนาความสำเร็จต้องบน ด้วยข้าวต้มมัด ไข่เป็ดต้ม

 

   ความเป็นมา

 

             วัดหนองนกไข่นี้ ตามหลักฐานที่ปรากฏ นายแก้ว  ศรีจินดา  คหบดีในตำบลหนองนกไข่ได้มีศรัทธาบริจาค ที่ดินจำนวน 20 ไร่ ถวายเป็นที่สร้างวัด ในชั้นแรกมี พระอาจารย์แกะ  ญาณธัมโม วัดบางยางร่วมกับกำนันพะยอม  ผ่องสุขสวัสดิ์  อดีตกำนันตำบลหนองนกไข่ (โยมบิดาของพระครูสาครปัญญาคุณ)  ในฐานะเป็นหลานเจ้าของที่ร่วมดำเนินการก่อ สร้าง พร้อมทั้งประชาชน  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2501  กุฏิหลังแรกที่นำมาสร้างในครั้งนั้นได้รับความ เมตตาอนุเคราะห์จาก  พระไพโรจน์วุฒาจารย์  (หลวงปู่รุ่ง   วัดท่ากระบือ)  มอบถวายมาสร้างให้  โดยมีพระสมบูรณ์  ขันติสาโร  เปโนหัวหน้าดูแลที่พักสงฆ์  ต่อมาปลายปี  พ.ศ.  2504  พระสมบูรณ์ลาสิกขา  ทางคณะสงฆ์จึงแต่งตั้ง  พระอาจารย์คับ   ปัญญาพโล  (พระครูสาครปัญญาคุณ)  ขึ้นเป็นผู้รักษาการ  และเมื่อเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2505  ทางราชการประกาศให้เป็นวัด  และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  6  มีนาคม  พ.ศ. 2510  ครั้นต่อมาเมื่อวันที่  29  มีนาคม  พ.ศ. 2508  ทางคณะสงฆ์ได้แต่งตั้งให้  พระอาจารย์คับ   ปัญญาพโล  (พระครูสาครปัญญาคุณ)    ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปแรก  และในระหว่างช่วงดำรงตำแหน่งนั้นท่านได้พ ัฒนาและสร้างความเจริญให้แก่วัดหนองนกไ ข่เป็นอันมาก  ในทุกๆ ด้าน  อาทิ  งานด้านการศึกษา  งานด้านการเผยแพร่  งานด้านสาธารณูปการ  งานด้านการสาธารณสงเคราะห์  จวบจนถึงแก่มรณภาพลง  เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2543 หลังจากนั้นทางการคณะสงฆ์จึงได้พิจารณา  พระสมชาย   ธัมมกาโม  จากวัดอ่างทอง  มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองนกไข่  จนถึงปัจจุบันสืบต่อมา

 

   การศึกษาและการสาธารณสงเคราะห์

 

              วัดหนองนกไข่ได้ดำเนินเกี่ยวกับการศึกษา คือ มีการเปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมธ รรมศึกษาและได้ส่งภิกษุสามเณรเข้าสอบธรร มสนามหลวง  และได้มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณ รและนักเรียนเป็นประจำทุกปี  นอกจากนี้ยังสนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยการอนุญาตให้ทางราชการจัดสร้างโรงเรีย นชั้นประถมศึกษาและศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณ ฑ์ในที่ดินของวัดพร้อมกับอนุญาตให้สร้างสถ านีอนามัยในที่ดินของวัด   เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ประชาชนที่เจ็บ ไข้

 

               วันสอบธรรมสวนะหรือวันสำคัญทางศาสนา ทางวัดได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลและประกอ บพิธีทางศาสนา  เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดม าเป็นประจำ

 

   การบริหารและการปกครอง

 

               วัดบางยาง มีการปกครองตามพระธรรมวินัย  ระเบียบข้อบังคับ  กฏหมายพคณะสงฆ์  และกฎมหาเถรสมาคม  มีไวยวัจกร ช่วยในการบริหารวัดตามสมควรแก่ฐานะ

 

   รายนามเจ้าอาวาสผู้ปกครองวัดนี้  ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน  คือ

 

               1. พระครูสาครปัญญาคุณ   (คับ   ปัญญาพโล)    อดีตเจ้าคณะตำบลท่าเสา

               2. พระครูสาครคุณาภรณ์   (สมชาย    ธัมมกาโม)

 

ดูทั้งหมด>>

รูปภาพบรรยากาศภายในวัด

 

ดูทั้งหมด>>

วัดหนองนกไข่
วัดหนองนกไข่